IFIP TC6 Open Digital Library

IFIP CCTA 2011: Beijing, China

Computer and Computing Technologies in Agriculture V - 5th IFIP TC 5/SIG 5.1 Conference, CCTA 2011, Beijing, China, October 29-31, 2011, Proceedings, Part II

Daoliang Li, Yingyi Chen

Springer, IFIP Advances in Information and Communication Technology 369, ISBN: 978-3-642-27277-6Contents

GIS, GPS, RS and Precision Farming

Study on Soil Nutrients Spatial Variability in Yushu City.

Yueling Zhao, Haiyan Han, Liying Cao, Guifen Chen

 1-7

The Application of Classical Least Square Algorithm in the Quantitative Analysis of Lime in Wheat Flour by ATR-MIR Spectroscopy.

Dong Wang, Donghai Han, Zhihong Ma, Ligang Pan, Liu Zhao, Ping Han, Jihua Wang

 8-16

Study of Quantitative Analysis for Moisture Content in Winter Wheat Leaves Using MSC-ANN Algorithm.

Hao Ma, Haiyan Ji, Xue Liang, Zhenhong Rao

 17-23

FT-NIR and Confocal Microscope Raman Spectroscopic Studies of Sesame Oil Adulteration.

Jun Luo, Tao Liu, Yande Liu

 24-31

Non-Point Source Pollution Characteristics of Agriculture-Derived Nitrogen in Groundwater in Suburban Area of Shanghai Based on Models.

Guangrong Shen, Xiumei Huang, Pei Zhou, Lumei Wang, Yuee Zhi

 32-42

Nondestructive Estimation of Total Free Amino Acid in Green Tea by Near Infrared Spectroscopy and Artificial Neural Networks.

Zhiming Guo, Liping Chen, Chunjiang Zhao, Wenqian Huang, Quansheng Chen

 43-53

Daily Reference Evapotranspiration Estimation Based on Least Squares Support Vector Machines.

Dachun Chen

 54-63

Data Analysis of Cold Rice Blast Based on Near Infrared Spectroscopy.

Feng Tan, Xiaodan Ma, Chun Wang, Tingyi Shang

 64-71

Study on Dynamic Variation Regularities of Regional Groundwater Depth Based on Complexity Diagnosis.

Dong Liu, Miao Yu, Nan Sun, Ying Qi

 72-83

Comparison of Spectral Indices and Principal Component Analysis for Differentiating Lodged Rice Crop from Normal Ones.

Zhanyu Liu, Cunjun Li, Yitao Wang, Wenjiang Huang, Xiaodong Ding, Bin Zhou, Hongfeng Wu, Dacheng Wang, Jingjing Shi

 84-92

Sustainable Fertilizer Level for Winter Wheat in Different Rainfall Regions on the Loess Plateau of China.

Xuechun Wang, Shishun Tao, Mingde Hao, Wei Li

 93-106

Based on Vague Sets of Strawberry Varieties Resistance Comparison.

Yan Zhang, Hongxu Wang, Hongbin Zhang

 107-114

Evaluating New Varieties of Wheat with the Application of Vague Optimization Methods.

Hongxu Wang, FuJin Zhang, Yunsheng Xu

 115-122

Research on Effect of Ventilated Region to Grape Rain Shed Performance Based on CFD.

Jian Wang, Hongbing Yang

 123-128

Research on Evaluation of Agricultural Planting Security in Hebei Province.

Li Deng, Yali Li

 129-134

Evaluation of Temporal Resolution Effect in Remote Sensing Based Crop Phenology Detection Studies.

Hu Zhao, Zhengwei Yang, Liping Di, Zhiyuan Pei

 135-150

Agricultural Landscape Dynamics and Its Response in Seasonal Vegetation Activities in the Loess Plateau, Northern Shaanxi, China.

Zhengguo Li, Peng Yang, Yanglin Wang, Qingbo Zhou, Huajun Tang, Hsiaofei Chang

 151-167

Shape Feature Extraction of Wheat Leaf Disease Based on Invariant Moment Theory.

Zhihua Diao, Anping Zheng, Yuanyuan Wu

 168-173

Nitrogen Status Estimation of Winter Wheat by Using an IKONOS Satellite Image in the North China Plain.

Liangliang Jia, Zihui Yu, Fei Li, Martin Gnyp, Wolfgang Koppe, Georg Bareth, Yuxin Miao, Xinping Chen, Fusuo Zhang

 174-184

Assessment of Potential Risk in Soil and Early Warning Analysis in Four Counties, Northeast China.

Lingling Sang, Chao Zhang, Jianyu Yang, Dehai Zhu, Wenju Yun

 185-194

The Comparative Analysis of Spatial Structure of Ji Wheat 22 Yield Based on Different Stochastic Samplings.

Yujian Yang, Xueqin Tong

 195-205

Research on Throwing Soil Regular Pattern of Reversal Cultivated Land and Fertilization Seeder.

Yongliang Zhang, Jianping Hu, Chunjian Zhou, Chuantong Lu

 206-214

A Research about the Application of Information Technology in the Precision Agriculture: Taking the Operating System of Shanghai Agriculture Economy as an Example.

Hong Yao, Yong-xing Wu

 215-223

Research on the Data Conversion Specification for Chinese Agricultural Product Quantity Safety.

Kaimeng Sun

 224-233

Small-Scale Evaluation of Tobacco Planting Suitability Based on Spatial Information Technology.

Fengrui Chen, Guangxiong Peng, Wei Su, Yaochen Qin, Xi Li

 234-247

Study on Spatial Model and Service Radius of Rural Areas and Agriculture Information Level in Yellow-River Delta.

Yujian Yang, Guangming Liu, Xueqin Tong, Zhicheng Wang

 248-256

The Effect of Intercropping of Maize and Soybean on Microclimate.

Hanming He, Lei Yang, Liming Fan, Lihua Zhao, Han Wu, Jing Yang 0001, Chengyun Li

 257-263

Estimating Foliar Pigment Concentration of Rice Crop Using Integrated Hyperspectral Index.

Zhanyu Liu, Wenjiang Huang, Guofu Mao, Cunjun Li, Xingang Xu, Xiaodong Ding, Jingjing Shi, Bin Zhou

 264-274

Identifying Leaf-Scale Wheat Aphids Using the Near-Ground Hyperspectral Pushbroom Imaging Spectrometer.

Jinling Zhao, Dongyan Zhang, Juhua Luo, Dacheng Wang, Wenjiang Huang

 275-282

Research on Application of Web Log Analysis Method in Agriculture Website Improvement.

Jian Wang

 283-293

Spatial Pattern of Plant Specimen and Its Implications in Conservation Biology in Hengduan Mountains of Southwest China.

Hanming He, Jianmeng Feng

 294-301

Determination of Corn Nutrient Status under N&K Stressed Condition Using Hyperspectral Analysis.

Haihua Wang, Minzan Li, Yane Zhang

 302-313

Research in Crop Land Suitability Analysis Based on GIS.

Guobing Pan, Jianping Pan

 314-325

Research on WSN Channel Fading Model and Experimental Analysis in Orchard Environment.

Wei Zhang, Yong He, Fei Liu, Congcong Miao, Shitao Sun, Chengfeng Liu, Jianfang Jin

 326-333

Analysis of Trace Elements in Leaves Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.

Xu Zhang, Mingyin Yao, Muhua Liu, Zejian Lei

 334-339

Land Use/Land Cover Classification Based on Multi-resolution Remote Sensing Data.

Yuechen Liu, Zhiyuan Pei, Quan Wu, Lin Guo, Hu Zhao, Xiwei Chen

 340-350

Study on Quick Identify of the Brand of Seabuckthorn Juice Based on PCA and SVM.

Zhipeng Liu, Shujuan Zhang

 351-358

Research and Application of Space-Time Evolution of Soil Fertility Data Mining Based on Visualization.

Wei Dong, Guifen Chen, Jian Jiang, Guowei Wang

 359-367

Spatial Information Sharing Technology Based on Grid.

Hongbin Zhang, Baorui Chen, Gang Li, Xiaoping Xin

 368-374

A Robust Graph Based Learning Approach to Agricultural Data Classification.

Baojie Ji, Caili Su, Wanzhong Lei

 375-380

Wheat Grain Protein Content Estimation Based on Multi-temporal Remote Sensing Data and Generalized Regression Neural Network.

Cunjun Li, Qian Wang, Jihua Wang, Yan Wang, Xiaodong Yang, Xiaoyu Song, Wenjiang Huang

 381-389

Study on the GPS Data De-noising Method Based on Wavelet Analysis.

Debao Yuan, Xi-Min Cui, Guo Wang, Jingjing Jin, Dongli Fan, Xiaogang Jia

 390-399

Forest Cover Classification from Multi-temporal MODIS Images in Southeast Asia Using Decision Tree.

Sijie Wu, Jianxi Huang, Xingquan Liu, Guannan Ma

 400-414

Large-Scale Microwave Remote Sensing of Retrieving Surface Multi-parameters Using Active and Passive Satellite Data: In the Tibetan Plateau Region of Maqu.

Ruofei Zhong, Jianxi Huang, Jiangxia Wei, Qin Li, Jiao Guo, Wei Su

 415-426

Grading Method of Crop Disease Based on Image Processing.

Youwen Tian, Lide Wang, Qiuying Zhou

 427-433

Evolution Characteristics for Water Eco-Environment of Baiyangdian Lake with 3S Technologies in the Past 60 Years.

Yunkai Li, Lingyan Wang, Hua Zheng, Hai Jin, Tingwu Xu, Peiling Yang, Xiaokai Tijiang, Zengcai Yan, Zhiheng Ji, Jianli Lu, Zhanfeng Wang, Zhiyun Ouyang

 434-460

Application and Evaluation of Wavelet-Based Denoising Method in Hyperspectral Imagery Data.

Hao Yang, Dongyan Zhang, Wenjiang Huang, Zhongling Gao, Xiaodong Yang, Cunjun Li, Jihua Wang

 461-469

Estimation of Maize Planting Area through the Fusion of Multi-source Images.

Xiaohe Gu, Yuchun Pan, Xin He, Jihua Wang

 470-477

Discriminant Analysis of Red Wines from Different Aging Ways by Information Fusion of NIR and MIR Spectra.

Sijia Tao, Jingming Li, Junhui Li, Jianbo Tang, Jinrui Mi, Longlian Zhao

 478-483

Study on Automatic Composition of Semantic Geospatial Web Service.

Dacheng Wang, Hongfeng Wu, Xiaodong Yang, Wei Guo, Weihong Cui

 484-495

The Estimation of Winter Wheat Yield Based on MODIS Remote Sensing Data.

Linsheng Huang, Qinying Yang, Dong Liang, Yansheng Dong, Xingang Xu, Wenjiang Huang

 496-503

Prediction of Wheat Stripe Rust Based on Neural Networks.

Haiguang Wang, Zhanhong Ma

 504-515

Research on Surface Sampling for Determination of Pesticide Residues in Pome Fruit.

Yunxia Luan, Hua Ping, Zhihong Ma, Ligang Pan

 516-527

Hyperspectral Discrimination and Response Characteristics of Stressed Rice Leaves Caused by Rice Leaf Folder.

Zhanyu Liu, Jia-an Cheng, Wenjiang Huang, Cunjun Li, Xingang Xu, Xiaodong Ding, Jingjing Shi, Bin Zhou

 528-537

Image Segmentation of Pseudo-foreign Fibers in Cotton on the Basis of Improved Genetic Algorithm.

Lulu Ge, Daoliang Li, Liu Yang, Wenzhu Yang

 538-548

Research and Design of an Agricultural Scientific Instruments Classification and Code Management System.

Wenshen Jia, Ligang Pan, Jihua Wang, Wenfu Wu, Yang Li, Yuange Qian

 549-558

The Self-adaptive Adjustment Method of Clustering Center in Multi-spectral Remote Sensing Image Classification of Land Use.

ShuJing Wan, Chengming Zhang, Jiping Liu, Yong Wang, Hui Tian, Yong Liang, Jing Chen

 559-568

A Review of Measurement Methods of Dissolved Oxygen in Water.

Haijiang Tai, Yuting Yang, Shuangyin Liu, Daoliang Li

 569-576

Study on the Walnut Mechanical Characteristics and Shucking Technology Based on Finite Element Analysis.

Hongmei Xu, Shuiping Yan, Yi Wang, Meiying Liu

 577-586

Experimental Study on Forced-Air Precooling of Dutch Cucumbers.

Jingying Tan, Shi Li, Qing Wang

 587-593

Experimental Study on the Effects of Mechanical and Physical Characteristics on Walnut Shucking.

Hongmei Xu, Shuiping Yan, Yapeng Bai

 594-602

Research on the Effects of Mechanical and Physical Characteristics on Peanut Shucking.

Hongmei Xu, Shuiping Yan, Qi Huang

 603-611

Preliminary Study on Soil Moisture Forecast of Winter Wheat.

Xiumei Zhang, Yuchun Pan, Bingbo Gao, Chunshan Su, Jihua Wang

 612-618

Qualitative Analysis of Age and Brand of Unblended Brandy by Electronic Nose.

Yang Yang, Yu Zhao, Shuming Zhang, Yuanying Ni, Jicheng Zhan

 619-628

The Measurement of the Agricultural Informatization Contribution Rate Based on the Analysis of the Composite Index and the C-D Production Function.

Liyong Liu, Daoliang Li

 629-638

Estimation of Soil Total Nitrogen and Soil Moisture Based on NIRS Technology.

Xiaofei An, Minzan Li, Lihua Zheng

 639-647

The Improved DBSCAN Algorithm Study on Maize Purity Identification.

Pan Wang, Shuangxi Liu, Mingming Liu, Qinxiang Wang, Jinxing Wang, Chunqing Zhang

 648-656