index - Computer and Computing Technologies in Agriculture V - Part II Access content directly
   


Full Text Documents

Chargement de la page

Search

Chargement de la page

Table of Contents
Computer and Computing Technologies in Agriculture V (Part II)
Daoliang Li, Yingyi Chen (Eds.)
Front Matter

GIS, GPS, RS and Precision Farming


Study on Soil Nutrients Spatial Variability in Yushu City
Yueling Zhao, Haiyan Han, Liying Cao, Guifen Chen
1-7
The Application of Classical Least Square Algorithm in the Quantitative Analysis of Lime in Wheat Flour by ATR-MIR Spectroscopy
Dong Wang, Donghai Han, Zhihong Ma, Ligang Pan, Liu Zhao, Ping Han, Jihua Wang
8-16
Study of Quantitative Analysis for Moisture Content in Winter Wheat Leaves Using MSC-ANN Algorithm
Hao Ma, Haiyan Ji, Xue Liang, Zhenhong Rao
17-23
FT-NIR and Confocal Microscope Raman Spectroscopic Studies of Sesame Oil Adulteration
Jun Luo, Tao Liu, Yande Liu
24-31
Non-Point Source Pollution Characteristics of Agriculture-Derived Nitrogen in Groundwater in Suburban Area of Shanghai Based on Models
Guangrong Shen, Xiumei Huang, Pei Zhou, Lumei Wang, Yuee Zhi
32-42
Nondestructive Estimation of Total Free Amino Acid in Green Tea by Near Infrared Spectroscopy and Artificial Neural Networks
Zhiming Guo, Liping Chen, Chunjiang Zhao, Wenqian Huang, Quansheng Chen
43-53
Daily Reference Evapotranspiration Estimation Based on Least Squares Support Vector Machines
Dachun Chen
54-63
Data Analysis of Cold Rice Blast Based on Near Infrared Spectroscopy
Feng Tan, Xiaodan Ma, Chun Wang, Tingyi Shang
64-71
Study on Dynamic Variation Regularities of Regional Groundwater Depth Based on Complexity Diagnosis
Dong Liu, Miao Yu, Nan Sun, Ying Qi
72-83
Comparison of Spectral Indices and Principal Component Analysis for Differentiating Lodged Rice Crop from Normal Ones
Zhanyu Liu, Cunjun Li, Yitao Wang, Wenjiang Huang, Xiaodong Ding, Bin Zhou, Hongfeng Wu, Dacheng Wang, Jingjing Shi
84-92
Sustainable Fertilizer Level for Winter Wheat in Different Rainfall Regions on the Loess Plateau of China
Xuechun Wang, Shishun Tao, Mingde Hao, Wei Li
93-106
Based on Vague Sets of Strawberry Varieties Resistance Comparison
Yan Zhang, Hongxu Wang, Hongbin Zhang
107-114
Evaluating New Varieties of Wheat with the Application of Vague Optimization Methods
Hongxu Wang, Fujin Zhang, Yunsheng Xu
115-122
Research on Effect of Ventilated Region to Grape Rain Shed Performance Based on CFD
Jian Wang, Hongbing Yang
123-128
Research on Evaluation of Agricultural Planting Security in Hebei Province
Li Deng, Yali Li
129-134
Evaluation of Temporal Resolution Effect in Remote Sensing Based Crop Phenology Detection Studies
Hu Zhao, Zhengwei Yang, Liping Di, Zhiyuan Pei
135-150
Agricultural Landscape Dynamics and Its Response in Seasonal Vegetation Activities in the Loess Plateau, Northern Shaanxi, China
Zhengguo Li, Peng Yang, Yanglin Wang, Qingbo Zhou, Huajun Tang, Hsiaofei Chang
151-167
Shape Feature Extraction of Wheat Leaf Disease Based on Invariant Moment Theory
Zhihua Diao, Anping Zheng, Yuanyuan Wu
168-173
Nitrogen Status Estimation of Winter Wheat by Using an IKONOS Satellite Image in the North China Plain
Liangliang Jia, Zihui Yu, Fei Li, Martin Gnyp, Wolfgang Koppe, Georg Bareth, Yuxin Miao, Xinping Chen, Fusuo Zhang
174-184
Assessment of Potential Risk in Soil and Early Warning Analysis in Four Counties, Northeast China
Lingling Sang, Chao Zhang, Jianyu Yang, Dehai Zhu, Wenju Yun
185-194
The Comparative Analysis of Spatial Structure of Ji Wheat 22 Yield Based on Different Stochastic Samplings
Yujian Yang, Xueqin Tong
195-205
Research on Throwing Soil Regular Pattern of Reversal Cultivated Land and Fertilization Seeder
Yongliang Zhang, Jianping Hu, Chunjian Zhou, Chuantong Lu
206-214
A Research about the Application of Information Technology in the Precision Agriculture: Taking the Operating System of Shanghai Agriculture Economy as an Example
Hong Yao, Yong-Xing Wu
215-223
Research on the Data Conversion Specification for Chinese Agricultural Product Quantity Safety
Kaimeng Sun
224-233
Small-Scale Evaluation of Tobacco Planting Suitability Based on Spatial Information Technology
Fengrui Chen, Guangxiong Peng, Wei Su, Yaochen Qin, Xi Li
234-247
Study on Spatial Model and Service Radius of Rural Areas and Agriculture Information Level in Yellow-River Delta
Yujian Yang, Guangming Liu, Xueqin Tong, Zhicheng Wang
248-256
The Effect of Intercropping of Maize and Soybean on Microclimate
Hanming He, Lei Yang, Liming Fan, Lihua Zhao, Han Wu, Jing Yang, Chengyun Li
257-263
Estimating Foliar Pigment Concentration of Rice Crop Using Integrated Hyperspectral Index
Zhanyu Liu, Wenjiang Huang, Guofu Mao, Cunjun Li, Xingang Xu, Xiaodong Ding, Jingjing Shi, Bin Zhou
264-274
Identifying Leaf-Scale Wheat Aphids Using the Near-Ground Hyperspectral Pushbroom Imaging Spectrometer
Jinling Zhao, Dongyan Zhang, Juhua Luo, Dacheng Wang, Wenjiang Huang
275-282
Research on Application of Web Log Analysis Method in Agriculture Website Improvement
Jian Wang
283-293
Spatial Pattern of Plant Specimen and Its Implications in Conservation Biology in Hengduan Mountains of Southwest China
Hanming He, Jianmeng Feng
294-301
Determination of Corn Nutrient Status under N&K Stressed Condition Using Hyperspectral Analysis
Haihua Wang, Minzan Li, Yane Zhang
302-313
Research in Crop Land Suitability Analysis Based on GIS
Guobing Pan, Jianping Pan
314-325
Research on WSN Channel Fading Model and Experimental Analysis in Orchard Environment
Wei Zhang, Yong He, Fei Liu, Congcong Miao, Shitao Sun, Chengfeng Liu, Jianfang Jin
326-333
Analysis of Trace Elements in Leaves Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
Xu Zhang, Mingyin Yao, Muhua Liu, Zejian Lei
334-339
Land Use/Land Cover Classification Based on Multi-resolution Remote Sensing Data
Yuechen Liu, Zhiyuan Pei, Quan Wu, Lin Guo, Hu Zhao, Xiwei Chen
340-350
Study on Quick Identify of the Brand of Seabuckthorn Juice Based on PCA and SVM
Zhipeng Liu, Shujuan Zhang
351-358
Research and Application of Space-Time Evolution of Soil Fertility Data Mining Based on Visualization
Wei Dong, Guifen Chen, Jian Jiang, Guowei Wang
359-367
Spatial Information Sharing Technology Based on Grid
Hong-Bin Zhang, Bao-Rui Chen, Gang Li, Xiao-Ping Xin
368-374
A Robust Graph Based Learning Approach to Agricultural Data Classification
Baojie Ji, Caili Su, Wanzhong Lei
375-380
Wheat Grain Protein Content Estimation Based on Multi-temporal Remote Sensing Data and Generalized Regression Neural Network
Cunjun Li, Qian Wang, Jihua Wang, Yan Wang, Xiaodong Yang, Xiaoyu Song, Wenjiang Huang
381-389
Study on the GPS Data De-noising Method Based on Wavelet Analysis
Debao Yuan, Ximin Cui, Guo Wang, Jingjing Jin, Dongli Fan, Xiaogang Jia
390-399
Forest Cover Classification from Multi-temporal MODIS Images in Southeast Asia Using Decision Tree
Sijie Wu, Jianxi Huang, Xingquan Liu, Guannan Ma
400-414
Large-Scale Microwave Remote Sensing of Retrieving Surface Multi-parameters Using Active and Passive Satellite Data: In the Tibetan Plateau Region of Maqu
Ruofei Zhong, Jianxi Huang, Jiangxia Wei, Qin Li, Jiao Guo, Wei Su
415-426
Grading Method of Crop Disease Based on Image Processing
Youwen Tian, Lide Wang, Qiuying Zhou
427-433
Evolution Characteristics for Water Eco-Environment of Baiyangdian Lake with 3S Technologies in the Past 60 Years
Yunkai Li, Lingyan Wang, Hua Zheng, Hai Jin, Tingwu Xu, Peiling Yang, Xiaokai Tijiang, Zengcai Yan, Zhiheng Ji, Jianli Lu, Zhanfeng Wang, Zhiyun Ouyang
434-460
Application and Evaluation of Wavelet-Based Denoising Method in Hyperspectral Imagery Data
Hao Yang, Dongyan Zhang, Wenjiang Huang, Zhongling Gao, Xiaodong Yang, Cunjun Li, Jihua Wang
461-469
Estimation of Maize Planting Area through the Fusion of Multi-source Images
Xiaohe Gu, Yuchun Pan, Xin He, Jihua Wang
470-477
Discriminant Analysis of Red Wines from Different Aging Ways by Information Fusion of NIR and MIR Spectra
Sijia Tao, Jingming Li, Junhui Li, Jianbo Tang, Jinrui Mi, Longlian Zhao
478-483
Study on Automatic Composition of Semantic Geospatial Web Service
Dacheng Wang, Hongfeng Wu, Xiaodong Yang, Wei Guo, Weihong Cui
484-495
The Estimation of Winter Wheat Yield Based on MODIS Remote Sensing Data
Linsheng Huang, Qinying Yang, Dong Liang, Yansheng Dong, Xingang Xu, Wenjiang Huang
496-503
Prediction of Wheat Stripe Rust Based on Neural Networks
Haiguang Wang, Zhanhong Ma
504-515
Research on Surface Sampling for Determination of Pesticide Residues in Pome Fruit
Yunxia Luan, Hua Ping, Zhihong Ma, Ligang Pan
516-527
Hyperspectral Discrimination and Response Characteristics of Stressed Rice Leaves Caused by Rice Leaf Folder
Zhanyu Liu, Jia-An Cheng, Wenjiang Huang, Cunjun Li, Xingang Xu, Xiaodong Ding, Jingjing Shi, Bin Zhou
528-537
Image Segmentation of Pseudo-foreign Fibers in Cotton on the Basis of Improved Genetic Algorithm
Lulu Ge, Daoliang Li, Liu Yang, Wenzhu Yang
538-548
Research and Design of an Agricultural Scientific Instruments Classification and Code Management System
Wenshen Jia, Ligang Pan, Jihua Wang, Wenfu Wu, Yang Li, Yuange Qian
549-558
The Self-adaptive Adjustment Method of Clustering Center in Multi-spectral Remote Sensing Image Classification of Land Use
Shujing Wan, Chengming Zhang, Jiping Liu, Yong Wang, Hui Tian, Yong Liang, Jing Chen
559-568
A Review of Measurement Methods of Dissolved Oxygen in Water
Haijiang Tai, Yuting Yang, Shuangyin Liu, Daoliang Li
569-576
Study on the Walnut Mechanical Characteristics and Shucking Technology Based on Finite Element Analysis
Hongmei Xu, Shuiping Yan, Yi Wang, Meiying Liu
577-586
Experimental Study on Forced-Air Precooling of Dutch Cucumbers
Jingying Tan, Shi Li, Qing Wang
587-593
Experimental Study on the Effects of Mechanical and Physical Characteristics on Walnut Shucking
Hongmei Xu, Shuiping Yan, Yapeng Bai
594-602
Research on the Effects of Mechanical and Physical Characteristics on Peanut Shucking
Hongmei Xu, Shuiping Yan, Qi Huang
603-611
Preliminary Study on Soil Moisture Forecast of Winter Wheat
Xiumei Zhang, Yuchun Pan, Bingbo Gao, Chunshan Su, Jihua Wang
612-618
Qualitative Analysis of Age and Brand of Unblended Brandy by Electronic Nose
Yang Yang, Yu Zhao, Shuming Zhang, Yuanying Ni, Jicheng Zhan
619-628
The Measurement of the Agricultural Informatization Contribution Rate Based on the Analysis of the Composite Index and the C-D Production Function
Liyong Liu, Daoliang Li
629-638
Estimation of Soil Total Nitrogen and Soil Moisture Based on NIRS Technology
Xiaofei An, Minzan Li, Lihua Zheng
639-647
The Improved DBSCAN Algorithm Study on Maize Purity Identification
Pan Wang, Shuangxi Liu, Mingming Liu, Qinxiang Wang, Jinxing Wang, Chunqing Zhang
648-656

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/