Search - IFIP Open Digital Library Access content directly

Filter your results

11 results
Structure: Internal structure identifier : 20840
Image document

The BDIP Software Architecture and Running Mechanism for Self-Organizing MAS

Yi Guo , Xinjun Mao , Fu Hou , Cuiyun Hu , Jianming Zhao
7th International Conference on Intelligent Information Processing (IIP), Oct 2012, Guilin, China. pp.77-86, ⟨10.1007/978-3-642-32891-6_12⟩
Conference papers hal-01524963v1
Image document

Enhancing Traffic Locality in BitTorrent via Shared Trackers

Haiyang Wang , Feng Wang , Jiangchuan Liu , Ke Xu
11th International Networking Conference (NETWORKING), May 2012, Prague, Czech Republic. pp.59-70, ⟨10.1007/978-3-642-30054-7_5⟩
Conference papers hal-01531973v1
Image document

RandHyp: Preventing Attacks via Xen Hypercall Interface

Feifei Wang , Ping Chen , Bing Mao , Li Xie
27th Information Security and Privacy Conference (SEC), Jun 2012, Heraklion, Crete, Greece. pp.138-149, ⟨10.1007/978-3-642-30436-1_12⟩
Conference papers hal-01518261v1
Image document

Optimizing Data Placement on Hierarchical Storage Architecture via Machine Learning

Peng Cheng , Yutong Lu , Yunfei Du , Zhiguang Chen , Yang Liu
16th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Aug 2019, Hohhot, China. pp.289-302, ⟨10.1007/978-3-030-30709-7_23⟩
Conference papers hal-03770550v1

Network and Parallel Computing

Guang R. Gao , Depei Qian , Xinbo Gao , Barbara Chapman , Wenguang Chen
Springer International Publishing, LNCS-9966, 2016, Lecture Notes in Computer Science, 978-3-319-47098-6. ⟨10.1007/978-3-319-47099-3⟩
Books hal-01648008v1
Image document

An Efficient Crosstalk-Free Routing Algorithm Based on Permutation Decomposition for Optical Multi-log2N Switching Networks

Xiaofeng Liu , Youjian Zhao , Yajuan Wu
10th International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Sep 2013, Guiyang, China. pp.207-219, ⟨10.1007/978-3-642-40820-5_18⟩
Conference papers hal-01513777v1
Image document

Payment Behavior Prediction and Statistical Analysis for Shared Parking Lots

Qingyu Xu , Feng Zhang , Mingde Zhang , Jidong Zhai , Jiazao Lin , et al.
17th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Sep 2020, Zhengzhou, China. pp.288-293, ⟨10.1007/978-3-030-79478-1_25⟩
Conference papers hal-03768744v1
Image document

HiPower: A High-Performance RDMA Acceleration Solution for Distributed Transaction Processing

Runhua Zhang , Yang Cheng , Jinkun Geng , Shuai Wang , Kaihui Gao , et al.
16th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Aug 2019, Hohhot, China. pp.209-221, ⟨10.1007/978-3-030-30709-7_17⟩
Conference papers hal-03770544v1
Image document

Statistical Analysis and Prediction of Parking Behavior

Ningxuan Feng , Feng Zhang , Jiazao Lin , Jidong Zhai , Xiaoyong Du
16th IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Aug 2019, Hohhot, China. pp.93-104, ⟨10.1007/978-3-030-30709-7_8⟩
Conference papers hal-03770563v1
Image document

Probabilistic QoS Analysis of Web Services

Waseem Ahmed , Yong Wei Wu
10th International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Sep 2013, Guiyang, China. pp.393-404, ⟨10.1007/978-3-642-40820-5_33⟩
Conference papers hal-01513761v1
Image document

Software/Hardware Hybrid Network-on-Chip Simulation on FPGA

Youhui Zhang , Peng Qu , Ziqiang Qian , Hongwei Wang , Weimin Zheng
10th International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), Sep 2013, Guiyang, China. pp.167-178, ⟨10.1007/978-3-642-40820-5_15⟩
Conference papers hal-01513775v1